Ny styrelse vald

Torsdagen den 17 november hölls föreningens årsstämma och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen har nu konstituerat sig och rollfördelningen enligt följande:

Ordförande: Larsgöran Gustafsson
Sekreterare: Jan Blomquist
Kassör: Åsa Malmqvist
Ledamöter:
Ola Forsén
Hillewi Hagström
Anne Hallgren

Suppleanter:
Sadi Chahine
Deirdre Gabrielsson
Eva Lif Redestam
Tommy Magnusson
Peter Stenberg

Kontaktuppgifterna på hemsidan och anslagstavlorna i portuppgångarna uppdateras inom kort.