Vår ekonomiska förvaltare byter namn till Simpleko AB

Vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen Fastighetsägare AB (tidigare ISS Fastighetsägare AB) byter namn till Simpleko AB.

Det är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen med oförändrad organisation. Föreningens avtal överförs till det nya bolaget. Det nya företagsnamnet kommer att framgå på kommande avier. Simpleko kommer även att uppdateras hos din bank som mottagare när månadsavin betalas. Bakgrunden till förändringen har varit behovet av en tydligare profilering av den ekonomiska förvaltningen. Det innebär inga förändringar i övrigt för föreningen eller oss medlemmar.