PLANERAT UNDERHÅLL – Grävarbeten efter midsommar

Vi har sedan en tid haft problem med vår bergvärmeanläggning. Efter samråd och rekommendation från våra service-entreprenörer kommer vi att gräva upp samtliga anslutningar för att försöka hitta orsaken och åtgärda detta inför kommande värmesäsong. Arbetet kommer att utföras av Mälaröarnas Brunnsborrning som borrade hålen och utförde installationsarbetet i samband med installationen 2009. Arbetet påbörjas den 22 juni och beräknas ta ca 2 veckor. Beroende på vad som kommer fram är det angeläget att vi har tid innan nästa värmesäsong. Lite tråkigt att gräva under sommaren, men vi behöver anpassa oss till verkligheten.

PLANERAT UNDERHÅLL: Rengöring av VÄRMEVÄXLARE 8-10 juni

Rengöring av värmeväxlarna i vårt ventilationssystem kommer att genomföras v 24 med start den 8 juni och slutfört den 10 juni 2020. Företaget som genomför arbetet heter NEO – Nordisk Energi Optimering AB. Under dagtid kommer ett dieselaggregat att köras vid de portar där det är värmeväxlare. Efter nästan 30 år är behovet stort att rengöra växlarna för att livslängden ska bli längre och verkningsgraden förbättras.