Råttorna i Årsta

Föreningen införde råttfällor 2018 som hyrs av Anticimex. Det är 8 stycken som är utplacerade på strategiska ställen runt husen.

Per den 30 juni 2020 har över 100 råttor fångats och tagits av daga i fällorna.

När ni ser Anticimex servicebil i området är det kanske en nyfångad råtta som tas omhand.

Vi har inte fått in några anmälningar om råttor som springer i området på länge, vilket är mycket glädjande.

Råttfällorna gör skillnad.