Sopsugsanläggningen

Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor förpackade i väl förslutna plastpåsar.

Exempel på sådant som inte får kastas i sopnedkasten:

Pizzakartonger              Glasflaskor, annat glas eller porslin

Blomkrukor                    Blompinnar eller klädgalgar

Oförpackade sopor      Papperspåsar med matavfall

Metallburkar                 Wellpapp och emballage

Tunga föremål               

För allt detta hänvisas till våra grovsoprum respektive återvinningsrum

STOPP p.g.a. slarv orsakar årligen allt större kostnader för föreningen och därmed för oss medlemmar.

 

Årsta den 30 september 2020

Styrelsen