Förstärkning av garagegolvet i hus 2 (S34-S44)

Efter genomförd besiktning av garagen konstaterades att vi behöver vidta åtgärder på två ställen under golvbjälklaget. Vi gör därför en provisorisk åtgärd genom att montera stöd under golvet tills vi fastställt hur omfattande åtgärder som behöver göras för övriga anmärkningar och när detta kan ske. Denna provisoriska insats genomförs under vecka 12.

Det blir senare en mer omfattande renoveringsinsats när garagen ska renoveras. Information om detta lämnas så snart vi kommit längre i utvärderingsarbetet både vad avser omfattning och tidplaner.

Underhåll ombyggnad av föreningens Värmecentral

Som meddelats i senaste InfoBLADET som har styrelsen förberett för att genomföra ombyggnad av Värmecentralen. Vår anläggning närmar sig 30 år vilket innebär att vi behöver tänka på livslängden för utrustningen som går dygnet runt. Vi förväntar oss även att få bättre prestanda genom effektivare komponenter med bättre verkningsgrad, så vi spar energi i föreningen vilket är bra för klimatet.

Vi har nu signerat ett Leveranskontrakt med Stockholm Exergi AB, som är vår fjärrvärmeleverantör, för att genomföra ombyggnaden. Kontraktet omfattar byte av värmeväxlare, varmvattentankar, pumpar mm. Det har varit angeläget för oss att planera för att genomföra ombyggnaden under den varmare delen av året.

Arbetena påbörjas den 17 maj och planeras vara slutförda den 11 juni.

Information kommer att sättas upp i portarna när tiderna fastställts. Varmvattenförsörjningen kommer att ordnas med en provisorisk lösning under tiden ombyggnaden sker för att minimera eventuella störningar för oss som boende.

Det kommer att medföra vissa olägenheter i garaget, men vi förväntar oss inga stora hinder.