Årsstämma

Torsdagen 23 november 2017 kl 19.00 träffas vi i Årsta Folkets Hus för att hålla föreningens
årsstämma.

Motioner till stämman skall vara tillhanda till styrelsen senast 1 oktober 2017,  maila gärna till
info@brfarstatorg.se

Välkomna
Styrelsen

Riktlinjer för badrumsrenovering

Sidan med regler för renovering har uppdaterats med mer information om vad som gäller vid renovering av badrum. Felaktigt utförda badrumsrenoveringar är en vanlig orsak till kostsamma vattenskador, därför är vi extra måna om att arbetet blir korrekt gjort. Klicka här för att läsa mer.

Årsta torgs utomhusscen

Här har kameramannen placerat sig utanför Skedviksvägen 10 och kan blicka ut mot sittplatserna framför teaterns utomhusscen och de östra och södra delarna av Årsta torg.

ArstaTorg-1

Årsta torg

BRF Årsta Torg ligger alldeles invid det omtalade Årsta torg som framgår av denna bild. Rakt fram syns teatern där det ges regelbundna föreställningar. Till höger syns en del av hus 1 och Skedviksvägen 10.

Teatern