Stoppet i vår sopsugsanläggning är nu åtgärdat

Sopsugsanläggningen fungerar nu efter ett tyvärr 3 dygn långt stopp.

Stoppet håller på att analyseras. Det har bl.a. hittats pizzakartonger som har fastnat i rören.

Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor förpackade i väl förslutna plastpåsar.

Exempel på sådant som inte får kastas i sopnedkasten:

Pizzakartonger              Glasflaskor, annat glas eller porslin

Blomkrukor                    Blompinnar eller klädgalgar

Oförpackade sopor      Papperspåsar med matavfall

Metallburkar                 Wellpapp och emballage

Tunga föremål               

För allt detta hänvisas till våra grovsoprum respektive återvinningsrum

STOPP p.g.a. slarv orsakar årligen allt större kostnader för föreningen och därmed för oss medlemmar.

 

Årsta den 7 juli 2020

Styrelsen

Råttorna i Årsta

Föreningen införde råttfällor 2018 som hyrs av Anticimex. Det är 8 stycken som är utplacerade på strategiska ställen runt husen.

Per den 30 juni 2020 har över 100 råttor fångats och tagits av daga i fällorna.

När ni ser Anticimex servicebil i området är det kanske en nyfångad råtta som tas omhand.

Vi har inte fått in några anmälningar om råttor som springer i området på länge, vilket är mycket glädjande.

Råttfällorna gör skillnad.

Akut åtgärd av nedre uteplatsen vid grillen

Styrelsen har uppmärksammats på att uteplatsen vid den nedre grillen har dåligt trä i bjälklaget och kan utgöra en risk för att skada sig.

Bedömningen är att vi behöver åtgärda den snarast. Arbetet med detta påbörjas så snart vi har en tillgänglig hantverkare som kan ta på sig arbetet.

Så hoppas vi sommarvädret återkommer när reparationerna är slutförda.

Vi undersöker även möjligheterna att anlägga en riktig uteplats vid den övre grillplatsen, men det kräver lite mer tid.

Fortsatt trevlig sommar till alla!

PLANERAT UNDERHÅLL – Grävarbeten efter midsommar

Vi har sedan en tid haft problem med vår bergvärmeanläggning. Efter samråd och rekommendation från våra service-entreprenörer kommer vi att gräva upp samtliga anslutningar för att försöka hitta orsaken och åtgärda detta inför kommande värmesäsong. Arbetet kommer att utföras av Mälaröarnas Brunnsborrning som borrade hålen och utförde installationsarbetet i samband med installationen 2009. Arbetet påbörjas den 22 juni och beräknas ta ca 2 veckor. Beroende på vad som kommer fram är det angeläget att vi har tid innan nästa värmesäsong. Lite tråkigt att gräva under sommaren, men vi behöver anpassa oss till verkligheten.

PLANERAT UNDERHÅLL: Rengöring av VÄRMEVÄXLARE 8-10 juni

Rengöring av värmeväxlarna i vårt ventilationssystem kommer att genomföras v 24 med start den 8 juni och slutfört den 10 juni 2020. Företaget som genomför arbetet heter NEO – Nordisk Energi Optimering AB. Under dagtid kommer ett dieselaggregat att köras vid de portar där det är värmeväxlare. Efter nästan 30 år är behovet stort att rengöra växlarna för att livslängden ska bli längre och verkningsgraden förbättras.

Ordningen i våra GROVSOPRUM

RAGN-SELLS som hämtar våra grovsopor debiterar oss extra när vi inte besvärar oss med att vika ihop stora kartonger eller bara ställer in skräp innanför dörren. Vi betalar även för vikten, varför de som har jordsäckar och annat trädgårdsavfall förväntas transportera detta till en ÅterVinningsCentral, närmaste finns i Östberga.

Styrelsen har upprepade gånger framfört att ordningen i våras grovsoprum på Skedviksvägen 10 resp. 46 behöver bli bättre. De flesta använder grovsoprummen på bra sätt, men någon/några besvärar sig inte med att följa våra anvisningar. Vi bekostar extra städning efter tömningarna varje vecka för att det ska vara fritt från skräp på golven.

Regelbundet ställs färgburkar och vätskor in på golvet som styrelsen måste ombesörja att ta bort.

Nu har någon ställt in en betongfot som RAGN-SELLS inte tog vid senaste tömningen. Den som placerat betongfoten ombed att snarast ta bort den och transportera den till ÅVC.

Styrelsen och de medlemmar (de allra flesta) som kan hantera grovsoporna korrekt, förväntar sig att ALLA medlemmar bidrar till ordningen i våra grovsoprum så vi kan ha kvar denna förmån för oss alla.