ÄNDRAT datum när TV-utbudet i vår fastighet blir helt digitalt

Den 30 mars har föreningen fått meddelande om att övergången till digital-TV flyttas fram till den 8 september 2020 på grund av Coronavirusets spridning.

Den 26 maj 2020 går Com Hem över till att sända tv-kanaler helt digitalt. Detta medför att vi får ett bättre ljud och bild på följande kostnadsfria utbud: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, ATG Live och eventuella lokala kanaler.

Samtidigt har Comhem Play lagts till kostnadsfritt för de som är folkbokförda på adressen vilket innebär att de abonnemangsfria tv-kanalerna kan ses på mobil, surfplatt eller dator överallt inom EU.

De som idag tittat analogt behöver ändra till digitalt-tv på sina tv-apparater. De som har en äldre tv kan behöva köpa en ny eller komplettera med en digital-box för att kunna se kanalerna.

Det digitala abonnemangsutbudet är redan justerat. I månadsskiftet mars/april börjar en rullande informationstext visas på de berörda kanalerna för att uppmärksamma alla på förändringen. När man går över till digital mottagning försvinner informationstexten.

Den 26 maj upphör de analoga sändningarna.

All information om förändringen finns på www.comhem.se/digitalisering.

 

Reparation och ommålning av våra plåttak

I samband med att vi målade fönsterkarmar och vindskivor konstaterades vid besiktningarna att det fanns delar av plåttaken som behövde åtgärdas och stora delar var i behov av ommålning. Skadorna reparerades temporärt för att undvika större skador.

Nu har föreningen beställt reparationer i enlighet med besiktningsanmärkningarna samt ommålning av samtliga plåttak.

Samordning av insatserna görs via Årsta Plåt, en sedan länge anlitad leverantör till föreningen. Plåttaken kommer att skrapas och rengöras med högtryckstvätt innan målningarna påbörjas. Dessa kommer att göras i omgångar med grundmålning och ett antal strykningar för att erhålla specificerad kvalitet.

Arbetena påbörjas omgående, så snart vädret är bra och ska vara avslutade senast den 5 juni, med liten reservation till vädret. Efter slutfört arbete genomförs besiktning av fackman.

De börjar i hus 1 (Skedviksvägen 10-32) och slutar med hus 3 (Skedviksvägen 46-50), med hänsyn till marklägenheterna.

Viss nedsmutsning på uteplatserna kommer att ske främst med färgflagor

Aviseringar kommer att göras i portarna i samband med att arbetena påbörjas.

Q-Park byter namn till AIMO Park

Föreningen har fått besked om att Q-Park byter namn till AIMO Park. Vårt avtal gäller som tidigare, men det blir andra bilar som kommer till oss och kontrollerar att våra parkeringsregler efterföljs. Det har utlovats tätare kontroller, vilket efterfrågats av flera medlemmar eftersom alla inte respekterar parkeringsreglerna inom föreningens område.