Råttorna i Årsta

Föreningen införde råttfällor 2018 som hyrs av Anticimex. Det är 8 stycken som är utplacerade på strategiska ställen runt husen.

Per den 30 juni 2020 har över 100 råttor fångats och tagits av daga i fällorna.

När ni ser Anticimex servicebil i området är det kanske en nyfångad råtta som tas omhand.

Vi har inte fått in några anmälningar om råttor som springer i området på länge, vilket är mycket glädjande.

Råttfällorna gör skillnad.

Ordningen i våra GROVSOPRUM

RAGN-SELLS som hämtar våra grovsopor debiterar oss extra när vi inte besvärar oss med att vika ihop stora kartonger eller bara ställer in skräp innanför dörren. Vi betalar även för vikten, varför de som har jordsäckar och annat trädgårdsavfall förväntas transportera detta till en ÅterVinningsCentral, närmaste finns i Östberga.

Styrelsen har upprepade gånger framfört att ordningen i våras grovsoprum på Skedviksvägen 10 resp. 46 behöver bli bättre. De flesta använder grovsoprummen på bra sätt, men någon/några besvärar sig inte med att följa våra anvisningar. Vi bekostar extra städning efter tömningarna varje vecka för att det ska vara fritt från skräp på golven.

Regelbundet ställs färgburkar och vätskor in på golvet som styrelsen måste ombesörja att ta bort.

Nu har någon ställt in en betongfot som RAGN-SELLS inte tog vid senaste tömningen. Den som placerat betongfoten ombed att snarast ta bort den och transportera den till ÅVC.

Styrelsen och de medlemmar (de allra flesta) som kan hantera grovsoporna korrekt, förväntar sig att ALLA medlemmar bidrar till ordningen i våra grovsoprum så vi kan ha kvar denna förmån för oss alla.

Q-Park byter namn till AIMO Park

Föreningen har fått besked om att Q-Park byter namn till AIMO Park. Vårt avtal gäller som tidigare, men det blir andra bilar som kommer till oss och kontrollerar att våra parkeringsregler efterföljs. Det har utlovats tätare kontroller, vilket efterfrågats av flera medlemmar eftersom alla inte respekterar parkeringsreglerna inom föreningens område.