Målning av Entrédörrar

Föreningen har beställt målning av Entrédörrar av KR Måleri. Arbetena kommer att påbörjas den 2 september 2019 och beroende på vädret avslutas insatserna under hösten och fortsätter under våren. Arbetet ska vara slutfört i maj 2020. När dörrarna behandlas kommer de att vara öppna och alla boende uppmanas att vara uppmärksamma på om obehöriga rör sig inom fastigheten.

/Styrelsen