Styrelsen

Protokoll från senaste styrelsemötet

2019-04-09

Planerad frånvaro

Frånvaroplanering 2019-0409

KALENDARIUM: kommande möten, händelser och planering

Planerade Styrelsemöten:

14 maj kl. 18.30

9 juni kl 18.30

Leverantörsmöten:

Startmöte om Rengöring av ventilationskanaler med entreprenören: Expeditionen 7 maj kl 07.30

Kontraktsgenomgång med Stockholm Exergi ang. byte av värmeväxlare: Plats och tid inte fastställt

Städdagar:

oktober kl 09.00-13.00

Föreningsstämma:

november 2019 kl. 19.00. Plats: Mälarsalen i Folkets Hus