Akut åtgärd av nedre uteplatsen vid grillen

Styrelsen har uppmärksammats på att uteplatsen vid den nedre grillen har dåligt trä i bjälklaget och kan utgöra en risk för att skada sig.

Bedömningen är att vi behöver åtgärda den snarast. Arbetet med detta påbörjas så snart vi har en tillgänglig hantverkare som kan ta på sig arbetet.

Så hoppas vi sommarvädret återkommer när reparationerna är slutförda.

Vi undersöker även möjligheterna att anlägga en riktig uteplats vid den övre grillplatsen, men det kräver lite mer tid.

Fortsatt trevlig sommar till alla!