Brf Årsta Torg har nu ett eget Bankgiro nummer

Brf Årsta Torg har nu ett eget bankgiro som avgifterna framöver skall betalas till och detta kommer att framgå på kommande månadsavier.

Simpleko är vår ekonomiska förvaltare som hanterar månadsaviseringen.

Tidigare har avgifterna betalats till Simplekos bankgiro, men nu byts detta alltså ut till vårt egna.

Medlemmar med Autogiro behöver inte göra något, det korrigeras automatiskt.

För de som registrerar räkningarna löpande gäller att använda det nya bankgironumret som står på avin.