Driftsättning av den nya värmeanläggningen

Ombyggnadsarbetet har fortlöpt bra och tidsplanen ser ut att kunna följas.

Det innebär att återinkopplingen av varmvattenförsörjningen preliminärt kommer att göras den 7 juni.

Kallvattnet kommer då att vara avstängt ca 2 timmar, från kl 9 till 11

Varmvattnet bedöms finnas tillgängligt ca 4 timmar efter omläggningen, vilket innebär efter ca kl 15.

Speciellt viktigt att veta för bokningen av tvättstugorna, information kommer att anslås på dörrarna när planen är fastställd.

Information driftsättning 210601