PLANERAT UNDERHÅLL – Asfaltering i början av vecka 25

Asfaltläggarna AB har fått uppdrag att reparera asfaltskanter och bredda infarten till den nedre slingan. Arbetet kommer att genomföras under en dag om allt går som planerat under tiden 15-17 juni.