PLANERAT UNDERHÅLL: Rengöring av VÄRMEVÄXLARE 8-10 juni

Rengöring av värmeväxlarna i vårt ventilationssystem kommer att genomföras v 24 med start den 8 juni och slutfört den 10 juni 2020. Företaget som genomför arbetet heter NEO – Nordisk Energi Optimering AB. Under dagtid kommer ett dieselaggregat att köras vid de portar där det är värmeväxlare. Efter nästan 30 år är behovet stort att rengöra växlarna för att livslängden ska bli längre och verkningsgraden förbättras.