Rengöring av Garagegolven genomförs den 11.5

Föreningen har som tidigare år beställt rengöring av garagegolven efter vintern av Solna Högtryckstvätt.

Samtliga bilar ska vara utkörda under dagen. En separat information om tider mm kommer att placeras på samtliga bilar i garagen samt anslås på in-/utgångsdörrar.