Renovering av Trä-däcket på nedre innergården

Trä-däcket på nedre innergården har visat sig vara i så dåligt skick att styrelsen beslutade att renovera det.

Eftersom uteplatsen används ofta så var det angeläget att ordna detta så att ingen skadar sig på grund av trasiga plankor.

Arbetet med detta ha påbörjats nu i veckan.