Avtal med ny FASTIGHETSFÖRVALTARE – H2M

Föreningen har idag tecknat avtal med H2M om att handha föreningens Fastighetsförvaltning och Fastighetsskötsel from 1.1.2022.

Nu påbörjas genomgång av fastigheten mer i detalj och vi går igenom våra system, rutiner och kontaktpersoner i ett antal möten.

Mer information kommer att lämnas innan nyårsklockorna ringer.