Andrahandsuthyrning

Föreningen är restriktiva avseende Andrahandsuthyrning av lägenheter. I föreningens stadgar återfinns vilka omständigheter som kan åberopas avseende andrahandsuthyrning.

Lägenhetsinnehavare ska ansöka skriftligt om detta till styrelsen som har att ta ställning til om anförda skäl kan medge tillstånd att hyra ut sin lägenhet. Formulär för ansökan återfinns här.

Tillstånd att hyra ut medges max ett år i taget, varefter ny ansökan måste lämnas in i god tid för att behandlas.

Blankett Ansökan om Andrahandsuthyrning 190428