Renovering och ombyggnation

Anvisningar angående bostadsrättsinnehavares renoveringar och ombyggnationer av lägenhet

Bostadsrättsinnehavare får göra förändringar i lägenheten och är skyldig att underhålla sin bostadsrätt. Vissa åtgärder behöver föranledas av tillstånd från styrelsen medan andra inte behöver det. I föreningens dokument, som vi länkar till här, finns information och instruktioner som ska underlätta korrekt, tydlig och transparent handläggning.

Mer information: Brf Årsta Torg Rutin för ändringar, renoveringar och ombyggnationer

Blankett för ansökan: Ansökan om tillstånd för renovering och ombyggnation

Styrelsen finns tillgänglig för dialog om gråzoner och annat där de gemensamma dokumenten inte är tillräcklig vägledning.