Sophantering

Hushållssopor

I föreningen finns en gemensam sopsugsanläggning. Den består av en sopcontainer dit hushållssoporna som vi kastar i sopnedkasten i våra trapphus transporteras med hjälp av undertryck som skapas av en stor fläkt som är placerad intill containern. Denna töms en gång per vecka.

Endast hushållssopor ska kastas i sopnedkasten. Det är viktigt att det är välpaketerade hushållssopor som kastas i sopnedkasten. För stora/tunga påsar/paket förorsakar lätt stopp, vilket drabbar alla i föreningen om anläggningen stannar.

Miljöfarligt avfall

Föreningen har f n inga möjligheter att ta hand om miljöfarligt avfall. Istället hänvisas till närmaste miljöstation. Den mobila miljöstationen stannar vid parkeringen utanför Folkets Hus (norra ingången) fyra gånger per år.

Återvinningsrum – Grovsoprum

Föreningen har förmånen att erbjuda alla medlemmar tillgång till både Återvinningsrum och Grovsoprum.

Dessa finns vid Skedviksvägen 10 vid vändplanen och vid Skedviksvägen 46/intill infarten till garaget i hus 3.

Sophantering i våra Återvinningsrum och Grovsoprum

För sophantering i våra Återvinningsrum gäller följande regler

  • Tidningar och tidskrifter kastas i sopbehållare märkta för detta. Inga kartonger eller förpackningar får läggas här.
  • Glas kastas i vit respektive färgad behållare för glas
  • Plåtburkar för mat (ursköljda), plåtkapsyler, aluminiumformar etc. kastas i behållare märkt metall

För sophantering i våra Grovsoprum gäller följande regler: 

  • Vik ihop kartonger för att alla ska få plats med sina saker som skall kastas. Så lite luft som möjligt i behållarna!
  • Batterier och trasiga lampor kan kastas i olika uppmärkta kärl.
  • Elprodukter ska kastas i uppmärkt behållare.
  • Byggavfall får inte lämnas i grovsoprummen utan måste transporteras till en återvinningscentral (närmaste är Östberga).
  • Vitvaror får inte lämnas/kastas i grovsoprummen utan måste transporteras till en återvinningscentral (närmaste är Östberga).
  • Miljöfarligt avfall som färgrester, lösningsmedel och andra okända vätskor samt gastuber/-behållare får inte lämnas/kastas i grovsoprummen utan måste transporteras till en återvinningscentral (närmaste är Östberga). Stockholms kommun har insamling fyra gånger per år, se hänvisning

 

Visa HÄNSYN till oss alla i föreningen genom att bidra till att hålla ordning i soprummen. Alla kan göra något!

Föreningen belastas med stora extrakostnader när vi inte följer anvisningarna, vilket drabbar oss alla i föreningen.