Sopor

Sophantering

För sophantering gäller följande regler: 

  • Hushållssopor ska kastas i sopnedkasten.
  • Glas och papper ska kastas i återvinningsrummen, liksom batterier och plåtskrot i olika uppmärkta kärl.
  • Elskrot ska kastas i återvinningsrummen i uppmärkt behållare.
  • Vitvaror får inte kastas i grovsoprummen utan måste transporteras till en återvinningscentral (närmaste är Östberga). Annars belastas föreningen och därmed dina grannar med kostnader för deponering.

Grovsopor

Grovsoprum finns vid Skedviksvägen 10 och vid infarten till garaget i hus 3.

Miljöfarligt avfall

Föreningen har f n inga möjligheter att ta hand om miljöfarligt avfall. Istället hänvisas till närmaste miljöstation. Den mobila miljöstationen brukar stanna i närheten av Årsta torg fyra gånger per år.