Förvaltare

 • Ekonomisk förvaltning
  Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Riksbyggen Fastighetsägare AB.
  Ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal har även tecknats med dem, med anledning av den från 2018-05-25 gällande Dataskyddsförordningen (GDPR).
  På deras hemsida hittar du svar på vissa vanligt förekommande frågor.
 • Teknisk förvaltning
  Föreningens tekniska förvaltning sköts av ADB Fastighetsservice AB. De bevakar regelbundet att de tekniska installationerna fungerar korrekt och avhjälper fel och brister enligt upprättat förvaltningsavtal och efter styrelsens önskemål. Felanmälan kan göras direkt till dem för snabbare hantering.
  ADB Fastighetsservice är även tillgängliga för oss boende om vi behöver hjälp i våra lägenheter.
 • Värmeanläggning, styr och övervakning
  Föreningen har serviceavtal med berörda leverantörer av värmepumpar och styrsystem.
 • Hissar
  Föreningen har serviceavtal med Kone Hissar.
 • Sophantering:
  Hushållssopor
  För hushållssopor via sopnedkast finns en gemensam sopsugsanläggning installerad. Föreningen har serviceavtal med leverantören ENVAC i händelse av driftstörning eller stopp.
  Grovsoprum och Återvinningsrum
  Töms av Stockholm Stad utsedd entreprenör, f.n. RagnSells.
  OBS! Viktigt att alla boende följer anvisningarna för sophanteringen för att undvika problem med driftstörningar och tillkommande kostnader.

 • Grönområden
  Skötsel av våra grönområden hanteras av MLT-Mark och Landskaps Teknik AB.
 • Snöröjning
  Snöröjning och halkbekämpning av vägar, gångstigar, trappor och loftgångar hanteras av Riksbyggen under perioden 1:a november till 15:e april.