Förvaltare

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av ISS Facility Services AB. På deras hemsida hittar du svar på vissa vanligt förekommande frågor kring avgiftsavier, överlåtelser, pantsättning o.dyl.