Renoveringar av tak och fönster – nu är det klart!

För er som inte kunde delta i årsstämman vill vi sammanfatta vad som framfördes där om renoveringar av tak och fönster:

Med hjälp av det fina vädret kunde tidplanen hållas och slutförandet göras i oktober. Insatserna var välbehövliga, vissa skador var redan ett faktum vid några undertak som nu alltså åtgärdats. Arbetet genomfördes med täta byggmöten mellan förra styrelsen, byggledning och entreprenör med fokus på god kvalitet och resultat. Inspektion via stickprov av utförda arbeten har genomförts med sakkunnig expertis.

Budget för renoveringarna kunde hållas inom ramen på 7,5 miljoner kronor. Kostnaderna täcktes av den yttre reparationsfonden. Med föreningens goda likviditet kunde arbetet betalas ur egen kassa efterhand som arbetet genomfördes utan behov av upplåning.

Årsstämman

Årsstämman som genomfördes den 22 november blev en trevlig tillställning. Stämman är ett viktigt tillfälle för oss medlemmar att komma till tals, ställa frågor och diskutera med varandra. Traditionsenligt samlades vi efter stämman för social samvaro med förtäring, en uppskattad tradition!

Stämmoprotokoll finns här.

Planerat fjärrvärmeavbrott

Stockholm Exergi informerar:

Planerat fjärrvärmeavbrott
– värme och varmvatten avstängt

Vi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
Från 2018-06-05 08:00
Till 2018-06-05 18:00

Under avstängningen har ni tillgång till kallvatten som vanligt.

För mer information om avbrottet, besök vår hemsida www.stockholmexergi.se/avbrott eller ring vår kundservice på telefon 020 – 31 31 51 öppet helgfria vardagar 08:00 – 16:30.

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi

Nya stadgar

Föreningens stadgar, anpassade till ny lagstiftning för både ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar, som fastställdes av föreningsstämmor den 23:e november 2017 och 21:a mars 2018 är registrerade på Bolagsverket den 23:e april 2018 och därmed nu gällande.

Länk till stadgarna.

Extra Föreningsstämma den 21 mars 2018 för fastställandet av våra nya stadgar.

Styrelsen har tillsammans med en jurist arbetat igenom stadgarna för att föreningen ska följa de nya lagar som berör bostadsrättsföreningar och dessa har nu beslutats i två på varandra följande stämmor.

Det nya förslaget antogs enhälligt av de närvarande medlemmarna.

Länk till protokollet finns här.

Stadgarna har lämnats in hos Bolagsverket för registrering och kommer att läggas ut på hemsidan så snart de är registrerade och godkända hos Bolagsverket.

/Styrelsen