Planerat fjärrvärmeavbrott

Stockholm Exergi informerar:

Planerat fjärrvärmeavbrott
– värme och varmvatten avstängt

Vi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
Från 2018-06-05 08:00
Till 2018-06-05 18:00

Under avstängningen har ni tillgång till kallvatten som vanligt.

För mer information om avbrottet, besök vår hemsida www.stockholmexergi.se/avbrott eller ring vår kundservice på telefon 020 – 31 31 51 öppet helgfria vardagar 08:00 – 16:30.

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi

Nya stadgar

Föreningens stadgar, anpassade till ny lagstiftning för både ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar, som fastställdes av föreningsstämmor den 23:e november 2017 och 21:a mars 2018 är registrerade på Bolagsverket den 23:e april 2018 och därmed nu gällande.

Länk till stadgarna.

Extra Föreningsstämma den 21 mars 2018 för fastställandet av våra nya stadgar.

Styrelsen har tillsammans med en jurist arbetat igenom stadgarna för att föreningen ska följa de nya lagar som berör bostadsrättsföreningar och dessa har nu beslutats i två på varandra följande stämmor.

Det nya förslaget antogs enhälligt av de närvarande medlemmarna.

Länk till protokollet finns här.

Stadgarna har lämnats in hos Bolagsverket för registrering och kommer att läggas ut på hemsidan så snart de är registrerade och godkända hos Bolagsverket.

/Styrelsen

Elavbrott 2018-04-04

INFORMATION ANGÅENDE ELAVBROTT
Vi kommer att ha ELAVBROTT i fastigheten
ONSDAGEN den 4:e APRIL 2018 kl. 08:00-10:30
med anledning av ombyggnadsarbeten i fastigheten.

Förutom lägenheterna så berörs hissar, belysning, garagedörrar och inpasseringen i våra portar.

(OBS! Att elanläggningen ska betraktas som strömförande under avbrottstiden.)

Årsta den 26 mars 2018
/Styrelsen gm Larsgöran Gustafsson

PS. Tveka inte att ställa eventuella frågor till oss med anledning av elavbrottet.