Årsstämma preliminärt torsdagen den 21 november 2019

I år visar det sig att vi inte kan få hyra Folketshus för vår Årsstämma då Kulturhuset/Stadsteatern hyrt lokalerna hela året under renoveringen vid Sergels Torg. Trots försök att får disponera en kväll, så har det inte gått att ordna.

Styrelsen undersöker därför alternativa lokaler i närområdet. Besked om lokal kommer att meddelas med kallelsen. Tips emottas tacksamt på vår e-post adress (info@brfarstatorg.se)

Eftersom vi inte har ordnat lokal så blir datumet för stämman preliminärt tills vidare.

Vi vill även uppmärksamma medlemmarna på att motionstiden går ut den 1 september enligt våra uppdaterade stadgar.

/Styrelsen

Målning av Entrédörrar

Föreningen har beställt målning av Entrédörrar av KR Måleri. Arbetena kommer att påbörjas den 2 september 2019 och beroende på vädret avslutas insatserna under hösten och fortsätter under våren. Arbetet ska vara slutfört i maj 2020. När dörrarna behandlas kommer de att vara öppna och alla boende uppmanas att vara uppmärksamma på om obehöriga rör sig inom fastigheten.

/Styrelsen

Årsstämman 2018

Årsstämman som genomfördes den 22 november blev en trevlig tillställning. Stämman är ett viktigt tillfälle för oss medlemmar att komma till tals, ställa frågor och diskutera med varandra. Traditionsenligt samlades vi efter stämman för social samvaro med förtäring, en uppskattad tradition!

Stämmoprotokoll finns här.