Årsstämma den 25 november 2021

Föreningsstämman är planerad att genomföras den 25 november 2021 om det inte blir några förändringar gällande utfärdade restriktioner med anledning av pandemin.

Styrelsen vill vara försiktiga med anledning av smittspridning och vill därför begränsa deltagarantalet så att endast en medlem per lägenhet närvarar vi stämman.

Lokalen blir som förra året Tämnarvägen 8 och mer information kommer att ges när vi lämnar ut kallelsen.