Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman är planerad till torsdagen den 19 november 2020. Tid och plats enligt kallelsen som delas ut i brevlådorna tillsammans med övriga handlingar.

Coronaviruset påverkar planering och utformning av årets föreningsstämma. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning.

Styrelsen rekommenderar därför alla medlemmar att istället poströsta. Formulär för poströstning bifogas kallelsen som kommer i brevlådan.

Medlem som önskar delta i stämman ska förhandsanmäla sin närvaro skriftligt senast den 12 november via e-post till info@brfarstatorg.se eller via brev till föreningens brevlåda på adress Skedviksvägen 10, 2 trappor ned.

De medlemmar som inte kan eller pga pandemin avstår från att närvara kan lämna fullmakt till granne eller närstående och därigenom bli företrädd på stämman. Formulär för detta kommer att bifogas kallelsen. Villkor för fullmaktsinnehavare framgår i underlaget som delas ut.