Reparation och ommålning av våra plåttak

I samband med att vi målade fönsterkarmar och vindskivor konstaterades vid besiktningarna att det fanns delar av plåttaken som behövde åtgärdas och stora delar var i behov av ommålning. Skadorna reparerades temporärt för att undvika större skador.

Nu har föreningen beställt reparationer i enlighet med besiktningsanmärkningarna samt ommålning av samtliga plåttak.

Samordning av insatserna görs via Årsta Plåt, en sedan länge anlitad leverantör till föreningen. Plåttaken kommer att skrapas och rengöras med högtryckstvätt innan målningarna påbörjas. Dessa kommer att göras i omgångar med grundmålning och ett antal strykningar för att erhålla specificerad kvalitet.

Arbetena påbörjas omgående, så snart vädret är bra och ska vara avslutade senast den 5 juni, med liten reservation till vädret. Efter slutfört arbete genomförs besiktning av fackman.

De börjar i hus 1 (Skedviksvägen 10-32) och slutar med hus 3 (Skedviksvägen 46-50), med hänsyn till marklägenheterna.

Viss nedsmutsning på uteplatserna kommer att ske främst med färgflagor

Aviseringar kommer att göras i portarna i samband med att arbetena påbörjas.