Parkering

I föreningen finns det 55 garageplatser, 20 öppna parkeringsplatser under tak och 10 utan tak samt 2 platser för permobil i garage.

För garageplatserna finns 9 laddstationer för laddning av elbilar tillgängliga. Beslut om Laddplatser 180220

Intresserad av laddplats? Boka laddplats 180215

Föreningen tillämpar kösystem för garage- och parkeringsplatser för medlemmar som anmält intresse.

 

Föreningen har ingen gästparkering, utan istället hänvisas till närliggande gator.