Driftsättningen av värmecentralen följer plan (uppdaterad)

Vattnet stängdes av planenligt och redan vid 10.30 var kallvattnet inkopplat. Varmvattnet förvärms och samlas i 3 nya ackumulatortankar om vardera 1 kubikmeter. Redan vid 13-tiden var varmvattnet uppe i 50 grader.

Driftsättning fortsätter under veckan där varmvattenregleringen behöver justeras med nya ventiler, temperaturgivare och pumpar för att systemet ska fungera så energieffektivt som vi önskar, det arbetet pågår. Inga störningar förväntas för oss boende.