Allmänt

Föreningens fastighet, Skedviken 1, byggdes 1992-93 och är belägen i Stockholms kommun.

Föreningen äger fastigheten med tomträtt. Nuvarande tomträttsavtal löper ut 2021 och ersätts av ett nytt avtal med nya avgifter from 1 juli 2021 i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 17 mars 2017 med en succesiv höjning under 5 år varefter den nya avgiften tas ut till fullo.

 

På fastigheten finns 3 bostadshus innehållande 120 lägenheter med en sammanlagd yta på 10 758 m2,

5 lägenheter med gemensamhetsutrymmen med en sammanlagd yta av 410 m2 upplåts med hyresrätt till Enskede-Årsta Vantör Stadsdelsnämnd för omsorgsboende samt ett äldreboende med 7 inneboende och gemensamhetsutrymmen om sammanlagt 540 m2 som upplåts med bostadsrätt till Stockholm Stads Fastighetsförvaltning.

Lägenhetsfördelning:

5   st 1 rum och gemensamt kök som ingår i Gruppboende

36 st 2 rum och kök

43 st 3 rum och kök

31 st 4 rum och kök

10 st 5 rum och kök

1   st 7 rum och gemensamt kök som ingår i Äldreboende.

Beskrivning av kvarteret och ingående lägenheter: Skedviken beskrivning 1992