Renoveringar av tak och fönster – nu är det klart!

För er som inte kunde delta i årsstämman vill vi sammanfatta vad som framfördes där om renoveringar av tak och fönster:

Med hjälp av det fina vädret kunde tidplanen hållas och slutförandet göras i oktober. Insatserna var välbehövliga, vissa skador var redan ett faktum vid några undertak som nu alltså åtgärdats. Arbetet genomfördes med täta byggmöten mellan förra styrelsen, byggledning och entreprenör med fokus på god kvalitet och resultat. Inspektion via stickprov av utförda arbeten har genomförts med sakkunnig expertis.

Budget för renoveringarna kunde hållas inom ramen på 7,5 miljoner kronor. Kostnaderna täcktes av den yttre reparationsfonden. Med föreningens goda likviditet kunde arbetet betalas ur egen kassa efterhand som arbetet genomfördes utan behov av upplåning.

Årsstämman

Årsstämman som genomfördes den 22 november blev en trevlig tillställning. Stämman är ett viktigt tillfälle för oss medlemmar att komma till tals, ställa frågor och diskutera med varandra. Traditionsenligt samlades vi efter stämman för social samvaro med förtäring, en uppskattad tradition!

Stämmoprotokoll finns här.