Förstärkning av garagegolvet i hus 2 (S34-S44)

Efter genomförd besiktning av garagen konstaterades att vi behöver vidta åtgärder på två ställen under golvbjälklaget. Vi gör därför en provisorisk åtgärd genom att montera stöd under golvet tills vi fastställt hur omfattande åtgärder som behöver göras för övriga anmärkningar och när detta kan ske. Denna provisoriska insats genomförs under vecka 12.

Det blir senare en mer omfattande renoveringsinsats när garagen ska renoveras. Information om detta lämnas så snart vi kommit längre i utvärderingsarbetet både vad avser omfattning och tidplaner.

Vår ekonomiska förvaltare byter namn till Simpleko AB

Vår ekonomiska förvaltare Riksbyggen Fastighetsägare AB (tidigare ISS Fastighetsägare AB) byter namn till Simpleko AB.

Det är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen med oförändrad organisation. Föreningens avtal överförs till det nya bolaget. Det nya företagsnamnet kommer att framgå på kommande avier. Simpleko kommer även att uppdateras hos din bank som mottagare när månadsavin betalas. Bakgrunden till förändringen har varit behovet av en tydligare profilering av den ekonomiska förvaltningen. Det innebär inga förändringar i övrigt för föreningen eller oss medlemmar.