Trivselregler

Balkong

Eventuella balkonglådor placeras så att lådorna hänger inåt. Detta för att undvika att de faller ner och skadar någon på marken. 

Ingen grillning på balkongen är tillåten.

Musik / fester

Tonen ska vara dämpad efter 22.00 (sö – to) och efter 24.00 (fr – lö).

Hundar

Hundar skall hållas kopplade och all rastning inom föreningens område är förbjuden.

Skadedjur

Släng inte ut bröd och annat ätbart till småfåglarna då dessa förmodligen är de enda som inte kommer i åtnjutande av varorna.