Övriga förtroendevalda

Valberedning

Johan Sundin

Eva Lif

Kenneth Lundström

Snesana Krunic

 

Revisorer

Mats Lehtipalo, Adeco Revisorer
Auktoriserad revisor

Göran Målquist
Revisor
Tel: 508 649 09

Birger Nordmark 

Revisorssuppleant