Övriga förtroendevalda

Valberedning

Anders Dahl

Barbro Eriksson

Revisorer

Per Engzell
Auktoriserad revisor
Tel: 0706-11 10 19

Göran Målquist
Revisor
Tel: 508 649 09