GDPR

Brf. Årsta Torgs behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) beskrivs nedan.

Brf. Årsta Torg sparar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna sköta de uppgifter som enligt lag och andra bestämmelser åligger en bostadsrättsförening; tex. hantera hyresavtal, handikappanpassning, kreditupplysning, pantbrev mm.

Personuppgifterna kan innefatta lägenhetsnummer, namn, ägarandel, adress, postadress, telefonnummer, e-postadress samt separata hyresavtal.

Brf. Årsta Torg lämnar inte personuppgifter vidare till tredje part förutom att uppgifter lagras hos Riksbyggen i enlighet med Brf. Årsta Torgs instruktion genom Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Brf. Årsta Torgs ambition är att alltid ha så korrekta uppgifter som möjligt. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att meddela Brf. Årsta Torg ändrade uppgifter.

Du har som enskild medlem rätt att få veta vilken information vi har sparad om dig och få information som finns sparad om dig korrigerad. Hör av dig till info@brfarstatorg.se om du har frågor.

För mer information se även:
www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/