Årsstämma preliminärt torsdagen den 21 november 2019

I år visar det sig att vi inte kan få hyra Folketshus för vår Årsstämma då Kulturhuset/Stadsteatern hyrt lokalerna hela året under renoveringen vid Sergels Torg. Trots försök att får disponera en kväll, så har det inte gått att ordna.

Styrelsen undersöker därför alternativa lokaler i närområdet. Besked om lokal kommer att meddelas med kallelsen. Tips emottas tacksamt på vår e-post adress (info@brfarstatorg.se)

Eftersom vi inte har ordnat lokal så blir datumet för stämman preliminärt tills vidare.

Vi vill även uppmärksamma medlemmarna på att motionstiden går ut den 1 september enligt våra uppdaterade stadgar.

/Styrelsen

Målning av Entrédörrar

Föreningen har beställt målning av Entrédörrar av KR Måleri. Arbetena kommer att påbörjas den 2 september 2019 och beroende på vädret avslutas insatserna under hösten och fortsätter under våren. Arbetet ska vara slutfört i maj 2020. När dörrarna behandlas kommer de att vara öppna och alla boende uppmanas att vara uppmärksamma på om obehöriga rör sig inom fastigheten.

/Styrelsen