Begränsad tillgänglighet till Matt-Tvättstugan Skedviksvägen 10 plan -2

På grund av PANDEMIN har styrelsen beslutat att endast HELA TVÄTTSTUGAN kan bokas.

Detta görs på bokningstavlan vid entrédörren.

Vi hoppas inte detta medför något problem för oss boende.

Bokningslås är flyttade till den kvarvarande bokningstavlan, två lås kunde inte öppnas så den som saknar sitt lås kan vända sig till styrelsen.