Bevakningskameror i garagen i drift

Installationerna har genomförts utan svårigheter och bevakningskamerorna är nu i drift. Kamerorna bevakar alla ingångar och så snart en rörelse registreras lagras bilderna med start 10 sekunder innan rörelsen detekterats. All lagrad information sparas i 14 dagar och raderas därefter automatiskt om vi inte valt att spara någon sekvens.

Det är särskild inloggning till servern och vi kommer endast att gå igenom lagrade bilder på förekommen anledning och då med två i styrelsen gemensamt.

Skyltning kommer att göras och vi hoppas detta ska medföra att vi slipper fler oönskade besök i våra garage.

Brf Årsta Torg har nu ett eget Bankgiro nummer

Brf Årsta Torg har nu ett eget bankgiro som avgifterna framöver skall betalas till och detta kommer att framgå på kommande månadsavier.

Simpleko är vår ekonomiska förvaltare som hanterar månadsaviseringen.

Tidigare har avgifterna betalats till Simplekos bankgiro, men nu byts detta alltså ut till vårt egna.

Medlemmar med Autogiro behöver inte göra något, det korrigeras automatiskt.

För de som registrerar räkningarna löpande gäller att använda det nya bankgironumret som står på avin.