Styrelse

Personerna nedan är den nya styrelsen från och med 2021-11-25.

Ledamöter
Maria Laxvik
Ordförande
Tel: 076-1257490

Magnus Björkström
Kassör
Tel: 072-450 11 30

John Lood
Ledamot
Tel: 076-760 00 55

Amanda Malmenby
Ledamot
Tel: 073-434 72 88

Dan Wallgren
Ledamot
Tel: 073-397 01 50

 

 

 

Suppleanter

Sofia Ekstrand
Tel: 070-7744755

Stefan Holmgren
Tel: 070-6909904

Veronika Rogsberg
Tel: 070-796 51 16