Styrelse

Personerna nedan är den nya styrelsen från och med 2020-11-22.

Ledamöter
Larsgöran Gustafsson
Ordförande
Tel: 070-543 50 80

Magnus Björkström
Kassör
Tel: 072-450 11 30

John Lood
Ledamot
Tel: 076-760 00 55

Amanda Malmenby
Ledamot
Tel: 073-434 72 88

Dan Wallgren
Ledamot
Tel: 073-397 01 50

 

 

 

Suppleanter

Anne Hallgren
Tel: 070-834 16 85

Maria Laxvik
Tel: 076-120 80 11

Veronika Rogsberg
Tel: 070-796 51 16