Styrelse

Personerna nedan är den nya styrelsen från och med 2017-11-23.

Ledamöter
Larsgöran Gustafsson
Ordförande
Tel: 070-543 50 80

Sadi Chahine
Sekreterare
Tel: 0701-83 70 51

Åsa Malmqvist
Kassör
Tel: 0738-08 34 15

Ola Forsén
Tel: 0704-26 43 73

Ann Hallgren
Tel: 0708-34 16 85

 

 

 

Suppleanter

Eva Lif Redestam
Tel: 0767-22 25 41

Tommy Magnusson
Tel: 0704-41 82 81

Peter Stenberg
Tel: 0706-62 60 63