Styrelse

Personerna nedan är den nya styrelsen från och med 2018-11-22.

Ledamöter
Larsgöran Gustafsson
Ordförande
Tel: 070-543 50 80

John Lood
Vice ordförande
Tel: 076-760 00 55

Magnus Björkström
Kassör
Tel: 072-450 11 30

Eva Lif Redestam
Sekreterare
Tel: 076-722 25 41

Ann Hallgren
Ledamot
Tel: 070-834 16 85

 

 

 

Suppleanter
Ola Forsén
Tel: 070-426 43 73

Maria Laxvik
Tel: 076-120 80 11

Dan Wallgren
Tel: 073-397 01 50