Felanmälan

Du kan anmäla fel som gäller fastigheten, allmänna utrymmen, portuppgångar, garage, tvättstugor, vattenläckor, etc. eller personliga ärenden till vår tekniska förvaltarfirma ADB Fastighetsservice, på telefon 08-664 41 00 eller genom att skicka e-post till info@adbfastighetsservice.se.

Vid fel utanför normal kontorstid, 8-17 vardagar, som behöver akut åtgärd ringer du ADBs jour på 08-664 63 00.