Felanmälan

Du kan anmäla fel som gäller fastigheten, allmänna utrymmen, portuppgångar, garage, tvättstugor, vattenläckor, etc. eller personliga ärenden till vår tekniska förvaltarfirma H2M Fastighetsteknik AB, på telefon 08-288770, via e-post till kontakt@h2m.se eller via webben h2m.se/serviceanmalan.

Vid fel utanför normal kontorstid, 7-16 vardagar, som behöver akut åtgärd ringer du H2Ms jour på 08-288770.