Allmänt

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Vid verksamhetsårets slut den 30.6.2018 hade föreningen 187 medlemmar.

 

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2018-04-23.

Föreningen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.