Underhåll ombyggnad av föreningens Värmecentral

Som meddelats i senaste InfoBLADET som har styrelsen förberett för att genomföra ombyggnad av Värmecentralen. Vår anläggning närmar sig 30 år vilket innebär att vi behöver tänka på livslängden för utrustningen som går dygnet runt. Vi förväntar oss även att få bättre prestanda genom effektivare komponenter med bättre verkningsgrad, så vi spar energi i föreningen vilket är bra för klimatet.

Vi har nu signerat ett Leveranskontrakt med Stockholm Exergi AB, som är vår fjärrvärmeleverantör, för att genomföra ombyggnaden. Kontraktet omfattar byte av värmeväxlare, varmvattentankar, pumpar mm. Det har varit angeläget för oss att planera för att genomföra ombyggnaden under den varmare delen av året.

Arbetena påbörjas den 17 maj och planeras vara slutförda den 11 juni.

Information kommer att sättas upp i portarna när tiderna fastställts. Varmvattenförsörjningen kommer att ordnas med en provisorisk lösning under tiden ombyggnaden sker för att minimera eventuella störningar för oss som boende.

Det kommer att medföra vissa olägenheter i garaget, men vi förväntar oss inga stora hinder.