Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från årsstämman den 25 november 2021 att läsa under fliken Dokument/stämmoprotokoll.