Välkommen till BRF Årsta Torg

Denna bild är tagen utanför Skedviksvägen 26 och kameran är riktad norrut mot Tämnarvägen. Till höger i bild avslutas hus 1 med Skedviksvägen 32, varefter hus 2:s majestätiska fasad tar vid.

Skedv26