Årsta torgs utomhusscen

Här har kameramannen placerat sig utanför Skedviksvägen 10 och kan blicka ut mot sittplatserna framför teaterns utomhusscen och de östra och södra delarna av Årsta torg.

ArstaTorg-1