Bevarade bergknallar

På båda gårdarna har delar av det gamla berget bevarats; allt för att få en vackrare och mer varierad miljö.

Garden-1