Gröna gårdar

Nu har vi förflyttat oss in på den ena av de två gårdarna. Här har kameran riktats in mot Skedviksvägen 36 och 42.

Garden-2